Høreforeningen København

Referatet af årsmødet 25. sept. er nu underskrevet og lagt her på hjemmesiden.
Det kan læses under menupunktet ‘Vedtægter, referater m.m.’