Høreforeningen København

Høreproblemer - hvorfor?

Lyd- og høreproblemer kan skyldes mangt og meget, og det er vidt forskelligt, hvordan det enkelte menneske takler de mange udfordringer.

Høretab og/eller tinnitus sidder ikke kun i ørerne, men berører det hele menneske. At kunne høre er en fundamental sans, som er udgangspunkt for at kunne deltage i sociale og arbejdsmæssige sammenhænge. Er hørelsen ramt på den ene eller anden måde, vil der for mange være psykologiske konsekvenser, som både den ramte og de pårørende ofte overser.
Heldigvis er der rigtig meget, der kan gøres!

På internettet findes et utal af sider om høreproblematikken. Alligevel oplever mange, at når man selv står midt i det, kan det være svært at finde de rette informationer. I Høreforeningen København kan vi glæde jer med, at vi i februar 2022 har overtaget, redigeret og opdateret hjemmesiden vejenrundt.dk!

Vejenrundt er et slags ‘kompas’, hvor du kan få uddybende svar om både psykologiske aspekter af høreproblemer, hvor du går hen for at handle aktivt, hvordan høreomsorgen i Danmark fungerer, og om viden generelt på området.

Hjemmesiden fungerer på den måde, at vi udover en tekst link’er til professionelle hjemmesider, så du kan være i trygge hænder, når du leder efter oplysninger på nettet. Vi benytter selvklart i høj grad Høreforeningens hjemmeside høreforeningen.dk, men på den måde, at du kommer direkte til det, du spørger efter. Vejenrundt gør dog også brug af andre anerkendte hjemmesider, f.eks. diverse sider om sundhedssektoren eller om de enkelte dele af høreomsorgen.

Vejenrundt.dk fungerer bedst på computer eller SmartPad/iPad, men kan også anvendes på SmartPhone.
Dog er du på sidstnævnte nødt til at zoome for at kunne få det hele med 🙂
Klik her for at komme direkte til hjemmesiden.