Høreforeningen København

Høreforeningen Københavns historie

Høreforeningen blev stiftet i 1912 under navnet ”Tunghøres Vel” og var den første tunghøreforening i Norden. Foreningen havde hovedsæde i København.
Når der var tilstrækkeligt med medlemmer i en by eller et amt, blev der dannet amtskredse. Udover København var der i 1930’erne kredse i Århus, Odense, Randers og Sjælland.

Trods et beskedent antal medlemmer blev der i 1931 råd til at købe eget hus i Badstuestræde 17 i København. Herfra udførte man et målbevidst arbejde for tunghøre og døvblevne – ja, allerede dengang havde man særlige udvalg, som varetog forskellige opgaver på området. Foreningen udgav også ”Tidsskrift for Tunghøre”, som en gang om måneden blev sendt til medlemmerne.

I 1934 skiftede foreningen navn til Dansk Tunghøreforening, og i 1962 blev det ændret til Landsforeningen for Bedre Hørelse, også kaldet LBH.
Efter årtusindskiftet trængte foreningen til fornyelse, og valget faldt på det mere mundrette navn, Høreforeningen.

Op til 2007 var foreningen opdelt i kredse. I forbindelse med kommunalreformen valgte man en strukturreform af foreningen, hvor medlemmerne blev tilknyttet en lokalforening i bopælskommunen. Dermed blev København og Frederiksberg hver sin lokalforening.

Høreforeningen København er i sagens natur landets største lokalforening, og har sammen med Frederiksberg en lang historie bag sig.

Københavns Kredsen, som var navnet indtil 2007, har siden 1931 haft tradition for at have eget hus. I 1942 købte man ejendommen Sct. Knus Vej 36 på Frederiksberg. Kredsen holdt til i lokalerne på 2. sal, resten af huset blev udlejet.

Et feriehus blev det også til, og fra købet i 1950 til salget i 1989 var ”Odden” et meget populært feriemål for kredsens medlemmer. Huset var stort og kunne i sommersæsonen rumme 35 feriegæster pr. dag.

Fra 1988 og næsten 30 år frem havde kredsen tre succesfulde interesseklubber:
– Club 88 – for hørehæmmede i den erhvervsaktive alder
– Høreinstituttets venner – foredrag med teleslynge
– Filmklubben – visning af danske film med undertekster. Klubberne blev drevet med økonomi fra selve kredsen, og hver klub havde sin klubleder.

Fra 1988 og næsten 30 år frem havde kredsen tre succesfulde interesseklubber:
Club 88 – for hørehæmmede i den erhvervsaktive alder
Høreinstituttets venner – foredrag med teleslynge
Filmklubben – visning af danske film med undertekster. Klubberne blev drevet med økonomi fra selve kredsen, og hver klub havde sin klubleder.

Fra 1990 til 2018 havde man en fast, årlig oplysningsstand på messen “Sund Livsstil” i Øksnehallen. København overtog denne opgave efter Høreforeningen, inkl. de økonomiske udgifter ved leje af standen.

Ved Høreforeningens strukturreform – og for at bibeholde kredsens formue i lokalområdet – oprettede man “Fonden for Bedre hørelse – København og Frederiksberg”.

Fondens opgave er at støtte interesser og aktiviteter for mennesker med lyd- og høreproblemer, primært i København- og Frederiksbergområdet. Fonden har ligeledes en feriepulje, hvor medlemmer i København og Frederiksberg kan ansøge om tilskud til ferieophold.

Fonden er i dag ejer af ejendommen Sct. Knudsvej 36 og udlåner gratis mødelokaler m.m. på 1. salen til de to lokalafdelinger. Resten af ejendommen udlejes.

Efter fondens oprettelse, fordelte man en større restsum af den tilbageværende formue mellem København og Frederiksberg.