Om høreproblemer

Lyd- og høreproblemer kan skyldes mangt og meget, og det er vidt forskelligt, hvordan det enkelte menneske takler de mange udfordringer.
Høretab og/eller tinnitus sidder ikke kun i ørerne, men berører det hele menneske. At kunne høre er en fundamental sans, som er udgangspunkt for at kunne deltage i sociale og arbejdsmæssige sammenhænge. Er hørelsen ramt på den ene eller anden måde, vil der for mange være psykologiske konsekvenser, som både den ramte og de pårørende ofte overser. Heldigvis er der rigtig meget, der kan gøres!

På internettet findes et utal af sider om høreproblematikken. Alligevel oplever mange, at når man selv står midt i det, kan det være svært at finde de rette informationer. Vi anbefaler at benytte Høreforeningens hjemmeside www.hoereforeningen.dk
Her kan du finde vejledning og hjælp til høreapparatbehandling, den danske høreomsorg, offentlige og private høreklinikker, de psykologiske aspekter, øresygdomme, tinnitus og meget andet.

Sundhedsstyrelsen udgav sidste år en pjece om høreapparat til voksne. Den kan du læse her