Høreforeningen København

Den 25. september afholdt vi årsmøde – som bekendt et halv år senere end vanligt.
Der var godt 20 deltagere, og alt foregik i god ro og orden 🙂
Referatet bliver tilgængeligt her på hjemmesiden så snart, det er på plads.
Af vigtige sager kan vi fortælle, at Esther Nejstgaard og Ina Olsen ikke mere er i bestyrelsen, og i stedet blev
Ann-Sophie Gadegaard og Leif Slangerup valgt ind.

På det efterfølgende bestyrelsesmøde konstituerede vi os med Ann-Sofie som næstformand.
Forretningsudvalget består som hidtil af formand Lotte Rømer, kasserer Peter Anderson og bestyrelsesmedlem Sten Ørting.

Vi ser frem til et fortsat godt samarbejde!