Høreforeningen København

Indkaldelse til årsmøde samt nytårskur

Den 20. januar kl 13.30 til 17 afholder vi Nytårskur med efterfølgende årsmøde på Skt. Knuds Vej 36, 1.sal.

 

Vi byder på en let anretning, bobler og kransekage samt nytårstale ved formand Lotte Rømer. Arrangementet er gratis.

 

Tilmelding senest den 13.1, enten via hørkbh.dk, sms 23244330, eller tlf. 31 87 76 05.

 

Dagsorden ifølge vedtægterne:

 

1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af dagsorden
3. Bestyrelsens beretning til godkendelse
4. Økonomi herunder godkendelse af regnskab m.v. 5. Indkomne forslag

6. Valg af formand
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
8. Valg af bestyrelsessuppleanter
9. Valg af revisor
10. Valg af revisorsuppleant
11. Godkendelse af handleplan
12. Udpegninger til DH og andre repræsentationer
13. Eventuelt

 

Forslag, som ønskes behandlet på årsmødet, skal skriftligt være afgivet til formanden senest 14 dage før årsmødets afholdelse.

 

Mere detaljeret dagsorden udsendes til alle medlemmer (mail eller post) senest 4 uger før årsmødet.

Detaljer

Årsmøde og nytårskur

Dato
Lørdag den 20. januar 2024 kl 13:30-17:00


Sted
Skt. Knuds Vej 36, 1.sal.
1903 Frederiksberg


Pris

Gratis

Tilmeld arrangement
Her kan du f.eks. skrive MobilePay- eller bankreferencenummer