Aktiviteter

Tilmeldinger til arrangementer kan gøres på følgende tre måder:
mail: koebenhavn@hoereforeningen.dk
sms: 23 24 43 30
telefon: 27 57 27 57

Tema-cafeaften mandag den 2. november med Monica Krog-Meyer blev aflyst
Vi satser på at kunne tage det planlagte emne “alder” op i løbet af foråret 2021 – og Monica er frisk på at komme, så snart det igen er tilrådeligt at samles.

Julefrokost lørdag den 28. november kl. 13
En julefrokost skal vi selvfølgelig have! Der skal julehygges med en god frokost, dertil vand og øl eller vin.
Vores forkvinde Lotte Rømer er vært og vil undervejs underholde med historier og måske en sang eller to. Vi slutter af med kaffe og kage.
Ingen ved, hvordan smittetrykket ser ud til den tid. Men corona forsvinder næppe lige med det samme, så der er begrænset antal pladser.
Prisen er 100 kr., og tilmeldingsfrist er mandag den 16. november.

I første halvår af 2021 afholder vi Tema-cafeaften den første mandag i hver måned (bortset fra den 5. april, som er 2. påskedag).

Tema-cafeaften mandag den 4. januar kl. 19-21
Oplæg om musik & høreapparater ved Lotte Rømer
Denne gang sætter vi fokus på musik og høreapparater. Som tidligere musiker har Lotte Rømer stor erfaring med at få mest muligt ud af musik som HA-bruger – ikke kun som udøvende musiker, men også som almindelig lytter af musik.
Lotte vil komme med et oplæg, hvorefter ordet er frit til debat og til at spørge ind til problematikkerne og de tekniske udfordringer i høreapparatet.
Vi byder som vanligt på kaffe/te og lidt mundgodt. Øl, vand og vin kan købes.
Tilmeldingsfrist er lørdag den 2. januar.

Tema-cafeaften mandag den 1. februar kl. 19-21
Høreproblemer i parforholdet
Høretab kan næppe undgå at skabe forandringer af den ene eller anden art. I parforhold og ægteskaber kan udfordringerne sætte samværet på en hård prøve, og derfor er det en god ide at være sig bevidst, hvor og hvornår gnidningerne opstår.
Hvad er grundvilkår, vi ikke kan ændre, og hvad kan vi med den gode vilje lave om på? Vi er i fuld gang med at finde den rette oplægsholder og opfordrer både unge og ældre par til at møde op og blive klogere på parforholdets/familiens udfordringer, når der er høreproblemer i spil.
Tilmeldingsfrist er torsdag den 28. januar.

Årsmøde i Høreforeningen København lørdag den 27. februar 2021
Der indkaldes til årsmøde i Høreforeningen København:
Lørdag den 27. februar 2021 kl. 15.

Vi har pga. usikkerhed omkring corona valgt at udlade traditionen med bespisning og foredrag.
Vi håber dog, at I alligevel har lyst til at møde op og gøre jeres indflydelse gældende.

Dagsorden I henhold til vedtægterne:
1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af dagsorden
3. Bestyrelsens beretning til godkendelse
4. Økonomi, herunder godkendelse af regnskab m.v.
5. Indkomne forslag
6. Valg af formand – Lotte Rømer er ikke på valg
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
8. Valg af bestyrelsessuppleanter
9. Valg af revisor
10. Valg af revisorsuppleant
11. Godkendelse af handlingsplan
12. Udpegninger til DH og andre repræsentationer
13. Eventuelt

Endeligt forslag til dagsorden samt regnskab og bestyrelsens beretning udsendes skriftligt til alle medlemmer senest fire uger før årsmødet.
Forslag, som ønskes behandlet på årsmødet, skal skriftligt være afgivet til formanden (post eller mail) senest 14 dage før årsmødets afholdelse.