Veloverstået ekstraordinært årsmøde

  • af

Det ekstraordinære årsmøde 15.8.2020 blev et kort og effektivt møde, hvor vi som ønsket fik valgt kasserer, revisor og revisorsuppleant.
Tak til jer, der mødte op!
Referatet kan læses her